drd. Bordei Sanda

  • de

La data de 28.09.2017, ora 12:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala D 206, doamna Bordei T. Sanda va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Teoria inteligenţelor multiple - incidenţe asupra formării continue a profesorilor, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Bordei Sanda}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • conf. univ. dr. Mariana Momanu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Vrajmaş Ecaterina ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • prof. univ. dr. Dorina Sălăvăstru ( CV),
  • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.