30.01.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Enescu Florin

La data de , ora , în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala , va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul .

foto }

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
Conducător ştiinţific:
Referenţi:

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.