Sari la conținut

25.09.2019 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Zancu Alexandra

La data de 25 septembrie 2019, orele 10:00, în sala D 208 domnişoara ZANCU M. SIMONA ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMAGINEA CORPORALĂ ȘI COMPORTAMENTUL ALIMENTAR ÎN RÂNDUL MANECHINELOR. PERSPECTIVĂ BIO-PSIHO-SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR PROFESIONALE ACTUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • conf. univ. dr.  Ştefan BONCU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Ion DAFINOIU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Roxana CHIRIŢĂ  ( CV),
  Universitatea Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
 • prof. univ. dr. hab. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • conf. univ. dr. hab. Violeta ENEA ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Alte informaţii:

Anunţ
Comisia de susţinere
Rezumatul tezei
CV doctorand
Listă publicaţii

Sari la conținut