Sari la conținut

10.10.2018 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Holic Roxana

La data de 10 octombrie 2018, ora 13:00, la Catedra de Pedagogie, doamna HOLIC G. ROXANA-IONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANXIETATEA ŞI GESTIONAREA ACESTEIA ÎN CONTEXTUL COMPETIŢIILOR EDUCAŢIONALE ALE ADOLESCENŢILOR CU APTITUDINI INTELECTUALE ÎNALTE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • conf. univ. dr. Ştefan BONCU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Romiţă IUCU ( CV),
  Universitatea din Bucureşti,
 • prof. univ. dr. Simona SAVA ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • conf. univ. dr. Andrei HOLMAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la
Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Alte informaţii:

Anunţ
Comisia de susţinere
Rezumatul tezei
CV doctorand

Sari la conținut