Fişa disciplinei, anul universitar 2019-2020

Semestrul 1
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Psihologie (IF) . . .
Pedagogie      
Psihopedagogie Specială      
PIPP (IF)      
Semestrul 2
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Psihologie (IF) . . .
Pedagogie . . .
Psihopedagogie Specială . . .
PIPP (IF) . . .