Fişa disciplinei, anul universitar 2018-2019

Anul universitar 2018-2019
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
Psihologie (IF) . . . . . .
Pedagogie . . . . . .
Psihopedagogie Specială . . . . . .
PIPP (IF) . . . . . .

Educaţie fizică, anul I, semestrul 2 | .