Sari la conținut

Finalizare studii, sesiunea FEBRUARIE 2019

Documente importante
Tematici pentru examenul de licenţă
Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licenţă/disertaţie
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire
DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie/absolvire
Aspecte privind regulile de protecţie a datelor personale
Tematica pentru specializarea Psihologie
Tematica pentru specializarea Pedagogie
Tematica pentru specializarea Psihopedagogie specială
Tematica pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultăţii (inclusiv manualele de la învăţământ la distanţă).

Calendarul desfăşurării examenului de absolvire/licenţă/disertaţie

Date de înscriere:
14-15 februarie 2019

Documentele se primesc la secretariat conform programului: 9-12 şi 14-15.

  Susţinerea examenului şi a lucrării de absolvire/licenţă:

 • Proba scrisă: 18 februarie 2019
 • (depunerea contestaţiilor: 19 februarie 2019)
 • Susţinerea lucrării: 20 februarie 2019
Acte necesare la înscriere
1. Fişă de înscriere – formularul se descarcă on-line ;
2. DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie/absolvire ;
Obs: Declaraţia va fi legată la sfârşitul lucrării, la fel ca o anexă.
3.
Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
4.
Fotocopie după actul de identitate;
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:

 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie.

Exemplarul din lucrarea de licenţă/disertaţie, care se depune la secretariatul facultăţii, va fi printat faţă-verso şi broşat (carton subţire).
Nu se vor depune lucrări legate în arc!

7.
Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul). Promovarea primei probe din cadrul examenului de licenţă/ diplomă/ absolvire într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea candidatului (taxa nu se modifică).
8.
Fişa de lichidare, completată şi avizată de toate compartimentele din Universitate.
Obs: Fişa de lichidare va fi avizată la Secretariat în momentul înscrierii la licenţă.

Notă: Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertaţie o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitaţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat şi foaia matricolă.

Desfăşurarea examenelor de absolvire/licenţă/disertaţie

LICENŢĂ

Alegere coordonator lucrare licenţă/disertaţie

ANUNT IMPORTANT

Studenţii de la studii universitare de licenţă şi disertaţie din anul II de studiu şi anul I master (an universitar 2023-2024), care au obţinut avizul pentru coordonarea lucrării de licenţă/disertaţie din partea unui cadru didactic, vor depune până pe data de 09.06.2024, pe Portal, „Cererea de elaborare licenţă/disertaţie”.

DISERTAŢIE

Alegere coordonator lucrare licenţă/disertaţie

ANUNT IMPORTANT

Studenţii de la studii universitare de licenţă şi disertaţie din anul II de studiu şi anul I master (an universitar 2023-2024), care au obţinut avizul pentru coordonarea lucrării de licenţă/disertaţie din partea unui cadru didactic, vor depune până pe data de 09.06.2024, pe Portal, „Cererea de elaborare licenţă/disertaţie”.

  Precizări
 • La eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fişa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate.
  Formularul se descarcă în format pdf .
 • Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).
Sari la conținut