Mobilităţi ERASMUS+ de predare ale cadrelor didactice

Mobilităţi ERASMUS+ de predare ale cadrelor didactice

Programul  Erasmus+
pentru anul universitar 2017-2018

PERIOADA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 03.11.2017 – 08.12.2017
SELECŢIA VA AVEA LOC PE DATA DE  14.12.2017, ora 12, Decanat

Stimaţi colegi,

Vă invităm să vă depuneţi candidatura pentru o mobilitate de predareîn cadrul Programului Erasmus+ 2017-2018.
Facultăţii noastre i-au fost alocate un număr de maximum 5 mobilităţi, fiecare mobilitate în parte beneficiind de un sprijin de maximum 1000 EUR.
Durata maximă a unei mobilităţi de predare este de 2 luni(8 ore de predare/săptămână sau un număr de zile mai mic de o săptămână) iar durata minimăeste de 2 zile (fără transport: excluzând zilele de deplasare la şi de la destinaţie) şi 8 ore de predare. Din programul de predare va trebui să reiasă clar că activităţile de predare se vor desfăşura în cel puţin două zile consecutive (de exemplu luni şi marţi sau miercuri şi joi).
În ceea ce priveşte transportul, conform regulamentului de deplasări în străinătate, se pot aloca:

 • max. 1 zi de călătorie la dus înaintea primei zile de activitatela universitatea gazdă şi max. 1 zi de călătorie la întors imediat după ultima zi de activitate la universitatea gazdă, în cazul călătoriei cu avionul;
 • max. 2 zile de călătorie la dus înaintea primei zile de activitate şi max. 2 zile la întors imediat după ultima zi de activitate, în cazul călătoriei cu trenul sau cu maşina.

NU este permisă dubla finanţare a unei mobilităţii (finanţarea concomitentă  din fonduri Erasmus şi alte fonduri europene).
Criteriile ce vor fi avute în vedere la selecţie vor fi următoarele:

 • contribuţia la dezvoltarea programului Erasmus (încheierea de acorduri bilaterale), participarea la programele Erasmus Mundus prin evaluarea candidaturilor primite de FACULTATEA NOASTRĂ, participarea la programul de burse AUF “Eugen Ionesco”;
 • aportul la derularea programului Erasmus şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu universităţile partenere;
 • derularea de activităţi didactice cu studenţii străini Erasmus sosiţi la FACULTATEA NOASTRĂ în ultimii trei ani;
 • abilităţile şi competenţele lingvistice ale cadrelor didactice;
 • acceptul de principiu al universităţii partenere pentru efectuarea mobilităţii, accept concretizat printr-o invitaţie în acest sens;
 • proiectul de activitate propus (Teaching Programme – a se vedea document anexat intitulat ”Mobility Agreement: Staff Mobility For Teaching”)
 • acordarea de prioritate cadrelor didactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate de predare Erasmus.

Dosarele de candidatură se pot depune la secretariat până pe data de 08/12/2017 inclusiv şi vor conţine:

 1. CV-ul
 2. Programul de predare (Teaching Programme formular anexat cu titlul ”Mobility Agreement: Staff Mobility For Teaching” )
 3. Acceptul de principiu din partea universităţii partener, în care se menţionează perioada în care se va desfăşura mobilitatea
 4. Adeverinţă de salariat cu o dată din perioada în care se depun candidaturile.

Universităţile partenere pentru care există acorduri încheiate cu facultatea noastră sunt cele din tabelul anexat.

 

COORDONATOR ERASMUS+:
Lect. Dr. Andrei Marian
…………………………………………..
Email: andrei.marian@uaic.ro

arrow1 Arhiva

Mobilităţi ERASMUS+ de studiu pentru anul universitar 2016-2017

Mobilităţi ERASMUS+ de studiu pentru anul universitar 2015-2016

COORDONATOR ERASMUS:

Lect dr. Adina Karner-Hutuleac
Email: adinakarner@yahoo.com
tel: 0722-614641 / 0746-253353

Anunţuri