Finalizare studii, sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Regulament finalizare studii

Perioadă de înscrieri Programarea examenelor
12 septembrie 2019
  900 – 1200
1400 – 1500
13 septembrie 2019

 Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă de înscriere – formularul se descarcă on-line;
 2. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 3. Copie xerox după actul de identitate (dacă nu şi-a pierdut valabilitatea cel depus iniţial la dosar);
 4. Diploma de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 5. Diploma de licenţă în original (numai pentru studenţii de la master, dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 6. Foaia matricolă / Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru studenţii de la master, dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 7. Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie.Exemplarul din lucrarea de licenţă/disertaţie, care se depune la secretariatul facultăţii, va fi printat faţă-verso şi BROŞAT (Nu se vor depune lucrări legate în arc sau cartonate);
 8. Un CD pe care va fi inscripționat fişierul în format .pdf al lucrării de licenţă/disertaţie;
 9. DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator (Obs:Declaraţia va fi legată la sfârşitul lucrării, la fel ca o anexă), (formularul se descarcă on-line);
 10. Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul). 

Notă:

 • Eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/disertaţie. Absolvenţii au obligaţia să ridice aceste documente până cel târziu: 31.07.2019 (după această dată în intervalul 1.08–1.09.2019 este perioadă de concedii).
 • La eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat Fişa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se descarcă on-line.

Diploma de absolvire / licenţă / disertaţie şi Suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II, tel. 0232/201120, link.)

Anunţuri

01.09.2021 Anunţ privind finalizarea studiilor, septembrie 2021
13.07.2021 Anunt eliberare adeverințe master
07.07.2021 Eliberare acte de studii
30.06.2021 Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor
24.06.2021 Prelungire perioadă depunere documente finalizare studii
15.06.2021 Anunţ înscriere elaborare lucrare disertaţie
15.06.2021 Anunţ înscriere elaborare lucrare licenţă
26.05.2021 Comisii de licenţă şi disertaţie, sesiunea iulie 2021 / septembrie 2021 / februarie 2022
21.05.2021 Anunţ privind finalizarea studiilor, iulie 2021
13.05.2021 Proiecte de licenta/dizertatie disponibile pentru studenții la Psihologie
12.05.2021 Metodologie finalizare studii iulie-septembrie 2021, februarie 2022
01.03.2021 Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor
11.02.2021 Minighid accesare platformă WEBEX Meeting
21.01.2021 Înscriere finalizare studii, sesiunea Februarie 2021
20.10.2020 Anunţ coordonator din oficiu (pentru studenţii din anul III)
08.09.2020 Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor
15.08.2020 Anunţ privind desfăşurarea activităţilor didactice în luna septembrie
13.07.2020 Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor de master
10.07.2020 Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor
01.07.2020 Precizări privind rezultatele examenului de finalizare a studiilor
28.06.2020 Planificare şi precizări privind examenele de finalizare a studiilor
27.06.2020 Detalii privitoare la data susţinerii examenelor de finalizare a studiilor
26.06.2020 Verificare status dosar pentru studenţii înscrişi la examenul de finalizare a studiilor
25.06.2020 Prelungire perioadă depunere dosare pentru finalizarea studiilor
16.06.2020 Finalizare studii, sesiunea iulie 2020
28.05.2020 Comisii de licenţă şi disertaţie, sesiunea iulie 2020 / septembrie 2020 / februarie 2021
07.05.2020 Procedura de desfăşurare online a examenelor de licenţă, disertaţie, absolvire
04.03.2020 Metodologie finalizare studii, 2020
03.03.2020 Anunţ înscriere elaborare lucrare licenţă
03.03.2020 Anunţ înscriere elaborare lucrare disertaţie
18.02.2020 Rezultate finale Disertaţie, februarie 2020
18.02.2020 Rezultate examen Licenţă, Februarie 2020
17.02.2020 Programare susţinere disertaţie
14.02.2020 Programare susţinere licenţă
05.02.2020 Înscrieri finalizare studii, sesiunea Februarie 2020
11.12.2019 Lista studenţilor repartizaţi pe coordonatori la lucrarea de licenţă – Psihologie IF
18.11.2019 Repartizare din oficiu, lucrări de disertaţie
11.10.2019 Anunţ referitor la repartizarea din oficiu a coordonării lucrării
11.07.2019 Eliberarea adeverinţei de disertaţie
09.07.2019 Eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă
08.07.2019 Rezultate finale la disertaţie
03.07.2019 Rezultate finale licenţă
30.06.2019 Repartizare disertaţie, sesiunea Iulie 2019
28.06.2019 Repartizare licenţă, sesiunea Iulie 2019
26.06.2019 Prelungire perioadă înscriere licenţă/disertaţie
26.06.2019 Prelungire perioadă înscriere licenţă/disertaţie
13.06.2019 Comisii de licenţă şi disertaţie, sesiunea iulie 2019 / septembrie 2019 / februarie 2020
20.03.2019 Coordonare lucrare de licenţă
20.03.2019 Coordonare lucrare de disertaţie
26.02.2019 Mini-ghid de redactare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie
26.02.2019 Eliberare adeverinţe de absolvire
21.02.2019 Rezultate finale la examenul de Disertaţie
20.02.2019 Rezultate finale la examenul de Licenţă
19.02.2019 Programări pentru susţinerea lucrării de disertaţie
19.02.2019 Programări Licenţă, proba 2
19.02.2019 Rezultat contestaţie Licenţă, proba 1
18.02.2019 Rezultate examen de licenţă – proba 1
15.02.2019 Programare examen de disertaţie
15.02.2019 Programare examen de licenţă – proba 1
21.01.2019 Lista cu repartizare din oficiu a cererilor pentru elaborarea/susţinerea cererilor de licenţă (PIPP)
18.06.2018 Comisii licenţă şi disertaţie – sesiunea iulie şi septembrie 2018, februarie 2019
14.02.2018 Finalizare studii sesiunea Februarie 2018