Finalizare studii, sesiunea IULIE 2019

Regulament finalizare studii

Perioadă de înscrieri Programarea examenelor
25, 26 şi 27 iunie 2019
  900 – 1200
1400 – 1500
1 – 7 iulie 2019
(planificarea pe zile se va afişa după perioada de înscrieri)
Perioada de inscriere se prelungeşte până vineri, 28 iunie 2019, ora 1200
 

 Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă de înscriere – formularul se descarcă on-line;
 2. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 3. Copie xerox după actul de identitate (dacă nu şi-a pierdut valabilitatea cel depus iniţial la dosar);
 4. Diploma de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 5. Diploma de licenţă în original (numai pentru studenţii de la master, dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 6. Foaia matricolă / Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru studenţii de la master, dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 7. Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie.Exemplarul din lucrarea de licenţă/disertaţie, care se depune la secretariatul facultăţii, va fi printat faţă-verso şi BROŞAT (Nu se vor depune lucrări legate în arc sau cartonate);
 8. Un CD pe care va fi inscripționat fişierul în format .pdf al lucrării de licenţă/disertaţie;
 9. DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator (Obs:Declaraţia va fi legată la sfârşitul lucrării, la fel ca o anexă), (formularul se descarcă on-line);
 10. Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul). 

Notă:

 • Eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/disertaţie. Absolvenţii au obligaţia să ridice aceste documente până cel târziu: 31.07.2019 (după această dată în intervalul 1.08–1.09.2019 este perioadă de concedii).
 • La eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat Fişa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se descarcă on-line.

Diploma de absolvire / licenţă / disertaţie şi Suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II, tel. 0232/201120, link.)

Anunţuri

Rezultate finale Disertaţie, februarie 2020

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
Psihologie clinică şi psihoterapie
Terapii de cuplu şi de familie
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
Didactici aplicate pentru învăţământul primar
Politici şi management în educaţie

Rezultate examen Licenţă, Februarie 2020

Psihologie (IF)

Psihologie (ID)

Pedagogie

Psihopedagogie specială

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)